add one
gallery images

მოთხოვნა დუშეთის საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანის საკითხზე

   იმ პეტიციის პასუხად, რომელიც ეხებოდა თბილისი-დუშეთის მიმართულებით სამგზავრო ღირებულების დარეგულირებას, მგზავრობის საფასური 2,5 ლარი, 2 კვირით, 2 ლარი გახდა. ამის შემდგომ, კონკურენციის თავისუფალი სივრცის არ არსებობის გამო, მგზავრობის ღირებულებამ კვლავ 2.5 ლარამდე მოიმატა. ქუჩაში გამოსული საზოგადოების პროტესტს, მეორე დღესვე, სამარშრუტო ტაქსების მხრიდან ბოიკოტი მოჰყვა. თოვლსა და ყინვაში გარეთ მდგომ სამსახურებსა და სასწავლებლებში მიმავალ მგზავრებს ქალაქის ცენტრზე დემონსტრაციულად მდგომი დაკეტილი ტრანსპორტი დაგვახვედრეს, ასე დასაჯეს ქალაქის საზოგადოება პროტესტის გამოხატვის გამო. იმავე დღეს, მოსახლეობის ძალისხმევით, ახალ ხაზზე შემოვიდა ალტერნატიული სამარშრუტო საშუალებები 2 ლარის ტარიფით. მომდევნო დღესვე ძველი ხაზის ღირებულება 1 (ერთი) ლარი გახდა, მაშინ როდესაც გაძვირების მოტივის ახსნისას, ისინი დაბეჯითებით გვიმტკიცებდნენ, რომ 2 ლარი არ ანაზღაურებდა მათ ხარჯებს.     ამ დღიდან ქალაქი გაიხლიჩა, ადგილი აქვს საფრთხის შემცველ უწესრიგობას, დევნას და ურთიერთობას, რომელიც ძალიან შორსაა თავისუფალი ბიზნესისა და სამეწარმეო საქმიანობისაგან და რაშიც იკითხება იძულება, კრიმინალი. ეს მწარე რეალობა 3-4 წლის წინანდელი პროცესის გამეორებაა: იგივე სცენარით, იგივე მოქმედი პირებით.      დავიღალეთ!      მოვითხოვთ, ეს საქმიანობა გაათავისუფლოთ და დაიცვათ არაკანონიერი ჩარევებისაგან, უზრუნველყოთ, სამეწარმეო საქმიანობისათვის თავისუფალი სივრცე, სადაც თავისუფალი ბაზრის პრინციპებით იმოქმედებენ მხარეები და დაცული იქნება ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები.     ვითხოვთ, სასწრაფოდ დაარეგულიროთ საკითხი სამართლებრივ რეჟიმში ერთხელ და სამუდამოდ!
gallery images

დაგროვებითი პენსია გახდეს ნებაყოფლობითი!!! შეწყდეს საპენსიო სააგენტოს მხრიდან მოსახლეობის “გაკულაკება”!

საპენსიო სააგენტომ ფულის შეგროვება ისეთ რეჟიმში დაიწყო, სანამ აღნიშნულ სააგენტოში ამოქმედდებოდა საინვესტიციო და რისკების საბჭო და შემუშავდებოდა საინვესტიციო პოლიტიკა. ამ პირობებში ხელისუფლება უკვე გვართმევს ფულს და არ იციან რა უყონ. აღნიშნული საბჭოების დღემდე არ არსებობის გამო, არ არის გამოკვლეული რისკები და გაანალიზებული დაზღვევის მექანიზმები. საპენსიო სააგენტოში არ აქვთ არგუმენტირებული პასუხები მთავარ კითხვებზე - აქვს თუ არა დაკარგვის რეალური საფრთხე ჩვენი ჯიბიდან ამოცლილ თანხას, სად უნდა შეაგროვონ და რა შემთხვევაშია გამართლებული დაგროვებითი პენსიის სისტემის ამოქმედება. მიუხედავად ამისა, ათეულობით მილიონი ლარი უკვე განათავსეს საპენსიო ფონდის მეშვეობით გარკვეულ, თუ გაურკვეველ ანგარიშებზე. გვაქვს გონივრული ეჭვი, რომ წლების განმავლობაში ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფული 20 და 25 წლის შემდეგ ჩვენი ბებია-ბაბუების ანაბრების ბედს გაიზიარებს. აქედან გამომდინარე, მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ შეჩერდეს მოსახლეობის “გაკულაკება”. ერთის მხრივ, აბსოლუტურად გაუაზრებელი და მეორეს მხრივ, თაღლითური ნიშნების შემცველი სქემა სხვა არაფერია თუ არა ხალხისგან ფულის წაღლეტისა და მოსახლეობის გაღატაკების კიდევ ერთი წარმატებული მცდელობა.ამიტომ, მოვაწეროთ ხელი პეტიციას, მოვითხოვოთ, რომ დაგროვებითი პენსია გახდეს ნებაყოფლობითი. ვასწავლოთ ხელისუფლებას საუბარი ხალხთან და ჩვენი მოთხოვნების შესრულება.
gallery images

იუსტიციის სახლი დუშეთს

ვინაიდან იუსტიციის სახლი ნიშნავს სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მეტი და მაღალი  კატეგორიის მომსახურეობის მიღებას, დუშეთი, როგორც მაღალმთიანი დასახლებების რეგიონი (ქალაქი დუშეთი მისი ცენტრი), იმსახურებს ხელშეწყობას სახელმწიფოს ნებისმიერი შტოს მხრიდან.საზოგადოებრივი ცენტრების ინსტიტუტი შესანიშნავი შეთავაზებაა იმ დასახლებებისათვის სადაც არ არის ხელმისაწვდომობა საბანკო, საჯარო, საბიბლიოთეკო თუ სხვა სერვისებზე. ამის საჭიროება ჩვენ არ გვაქვს. ამდენად საზოგადოებრივი ცენტრი ჩვენთვის არის ნაბიჯი უკან. ჩვენ გვჭირდება სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, გამრავალფეროვნება, გაუმჯობესება და არა პირიქით მათი შეზღუდვა. ჩვენი მოთხოვნის საგანია ქალაქ დუშეთში გაიხსნას იუსტიციის სახლი.
gallery images

მოვითხოვთ სოციალურ მუშაკებს მიეცეთ პროფესიული ეთიკის დაცვისა და პროფესიული ვალდებულებების შესრულების საშუალება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური მუშაკების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია. სოციალური მუშაკები სრულად ვიაზრებთ ჩვენთვის დაკისრებულ პასუხისმგებლობებს და იმ სისტემურ ხარვეზებს, რაც სოციალური მუშაობის ეფექტიანად განხორციელებაში გვიშლის ხელს. ტრაგიკული შემთხვევები არის საგანგაშო სიგნალი, რომ დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელდეს მეურვეობის და მზრუნველობის სისტემის ძირეული რეფორმა, რასაც სოციალური მუშაკები უკვე წლებია უშედეგოდ ვითხოვთ. წლების წინ ბავშვთა ზრუნვის სისტემის წარმატებით დაწყებული რეფორმა, რომლის ცენტრშიც იყო ბავშვი, ვეღარ ფუნქციონირებს ეფექტურად და სისტემა არ არის მორგებული ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებს. გადაწყვეტილების მიმღები პირების მხრიდან კი სისტემის ხარვეზებზე ადეკვატური რეაგირება არ ხდება და სახელმწიფო ვეღარ ახერხებს ბავშვის ინტერესების დაცვას.  ამასთან ერთად სოციალური მუშაობის სამუშაო არეალი გაიზარდა და მოიცავს სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობს - ხანდაზმულებთან, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და სხვა.სისტემა ასევე ვერ იაზრებს სოციალური მუშაკის უმნიშვნელოვანეს როლს ბავშვთა და სხვა საჭიროებების მქონე პირების დაცვის პროცესში. ნაცვლად იმისა, რომ სოციალური მუშაკები ბენეფიციართა მხარდაჭერასა და გაძლიერებას ემსახურებოდნენ, ისინი დატვირთულები არიან ისეთი ვალდებულებებით, რაც მეურვეობა-მზრუნველობის  ორგანოს ფუნქციებს არ შეესაბამება (კერძოდ, დაბადების იურიდიული ფაქტის დადგენა; ექსპერტიზის ბიუროში ხელმოსაწერად სიარული; ადრეული განვითარების, დღის ცენტრისა და კვებისა ვაუჩერების გაცემა და ა.შ.). ამასთან, ბენეფიციართა საუკეთესო ინტერესების ეფექტურად დაცვა შეუძლებელია იმ რესურსებით (ინსტრუმენტები, მეთოდები, მომსახურებები) რომლებსაც ბავშვთა დაცვის სისტემა ამ ეტაპზე სთავაზობს სოციალურ მუშაკებს. უწყებაში არსებობს ადამიანური და ფინანსური რესურსების კრიტიკული დეფიციტი. არ ვითარდება და დახურვის პირასაა ბენეფიციარებზე ზრუნვის მომსახურებები. მშობლებს არ მიეწოდებათ პოზიტიური მშობლობის და ბავშვთა უფლებების შესახებ მინიმალური განათლება, ფაქტობრივად, არ არსებობს ოჯახის მხარდამჭერი და სარეაბილიტაციო მომსახურებები, არ არსებობს ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირების და მათი ოჯახების გამაძლიერებელი მომსახურებები. სხვადასხვა საჭიროების მქონე  ხანდაზმულებისათვის ფაქტობრივად არ არსებობს დღის ცენტრის სერვისი ან საკმარისი ოცდაოთხსაათიანი მომსახურება. ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურებში ჩართული ვერცერთი სუბიექტი ჯეროვნად ვერ/არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. უწყებებს შორის კოორდინაცია რჩება გადაუჭრელ პრობლემად.თითოეული დღე, როდესაც სისტემა არ იცვლება, საფრთხეს უქმნის მომსახურების მიმღები პირების განვითარებას და სიცოცხლეს.  მნიშვნელოვანია, დაუყოვნებლივ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს მეურვეობისა და მზრუნველობის რეფორმის განახლებული სისტემური ხედვა, რომელიც დაეფუძნება მტკიცებულებებს და ბენეფიციართა საუკეთესო ინტერესებს. მეურვეობისა და მზრუნველობის სფერო  უნდა  გახდეს პრიორიტეტული და ქმედითი სახელმწიფოსთვის.რეფორმის ცვლილებისთვის მოვითხოვთ გადაიდგას შემდეგი ქმედითი ნაბიჯები:1.         სამინისტროს ბაზაზე შეიქნას სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად გაერთიანებულნი იქნებიან პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკები, პროფესიული თემი, სფეროს ექსპერტები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ „კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ“ შექმნის პროცესში.2.         გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა გაიაზრონ სოციალური მუშაობის, როგორც პროფესიის, მანდატი, სოციალური მუშაკების როლი ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემაში და შესაბამისად განისაზღვროს მათი პასუხისმგებლობები, შემუშავდეს და გაუმჯობესდეს სამუშაო ინსტრუმენტები, მეთოდები და მომსახურებები.3.         მეურვეობისა და მზრუნველობის სისტემაში მომუშავე სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფილნი იყვნენ პროფესიული გაძლიერების/მხარდაჭერისა და სუპერვიზიის გამართული მექანიზმით.4.         გაიმართოს ბავშვებთან მომუშავე უწყებების კოორდინაციის მექანიზმი ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკიაციის, რეაგირებისა და მონიტორინგის პროცესში. 5.         დაუყოვნებლივ გაიზარდოს სოციალური მუშაკების რაოდენობა,  განისაზღვროს მათი სამუშაო  დატვირთვა და გაუმჯობესდეს მათი სამუშაო  გარემო და პირობები.აღნიშნული საკითხების უფრო სიღრმისეულად განხილვის მიზნით პროცესში ჩართულ მხარეებთან ერთად, სოციალური მუშაკები ვითხოვთ ღია შეხვედრას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილტან შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრთან, ბატონ დავით სერგეენკოსთან, რათა უმოკლეს ვადაში დაიგეგმოს და განხორციელდეს რადიკალური რეფორმები ბავშვთა დაცვის სისტემის არსებითი გაუმჯობესებისთვის.ზემოაღნიშნულ მოსაზრებას ვიზიარებთ დოკუმენტის ხელმომწერი პროფესიული თემის წარმომადგენლები, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორიდან, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მომუშავე სოციალური მუშაკების გაძლიერების გარეშე შეუძლებელია წარმატების მიღწევა სხვა სფეროებშიც. შესაბამისად, ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ მოვითხოვთ ზემოთ აღნიშნული პუნქტების დაკმაყოფილებას. 
gallery images

სამარშუტო ტაქსები

ქალაქ დუშეთის სამარშუტო ტაქსების ღირებულება გაიზარდა 2.5 ლარამდე, მოსახლეობა მოითხოვს რომ ღირებულება დაუბრუნდეს პირვანდელ ფასს 1,5 ლარს. ხოლო სტუდენტებისათვის დაწესებული იქნას შეღავათები. ასევე გამოსწორდეს სამარშუტო ტაქსების გასვლის გრაფიკი.
gallery images

მხარს ვუჭერთ, ბატონ იოსებ ჭუმბურიძეს!

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს!ბატონო ირაკლი!თქვენ  გამოაცხადეთ  კონკურსი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი წევრის ასარჩევად;ჩვენ მხარს ვუჭერთ ბატონ  იოსებ ჭუმბურიძეს!  ბატონი  იოსებ ჭუმბურიძე გახლავთ  თვალსაჩინო ჟურნალისტი, პუბლიცისტი, ლექტორი, მეცნიერების დოქტორი, პროფესორი. ჟურნალისტიკის მკვლევარი, არაერთი წიგნისა და სამეცნიერო სტატიის ავტორი;  პრაქტიკოსი და, იმავდროულად, თეორეტიკოსი.უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე თვის წინათაც  შეგროვდა მრავალრიცხოვანი ხელმოწერა; სამწუხაროდ,  მაშინ სახალხო დამცველმა არ გაითვალისწინა საზოგადოების აზრი და არ წარადგინა ჩვენი რჩეული კანდიდატი, ბატონი  იოსებ ჭუმბურიძე.იმედს ვიტოვებთ, რომ ამჯერად საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს ჩვენს მიერ შეთავაზებულ, ღირსეულ კანდიდატს; ბატონი იოსებ ჭუმბურიძე არის  მაღალი რანგის პროფესიონალი და მისი ყოფნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებას.გთხოვთ, გაითვალისწინოთ საზოგადოების აზრი, თუ ეს მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებელია და რეალურად გსურთ, იყოს საზოგადოების სამსახურში. საინიციატივო ჯგუფის სახელით,ელგუჯა მარღიაპოეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო ,,პროფილის'' დამფუძნებელი. 
gallery images

პეტიცია არქიტექტორთა სერთიფიცირების თაობაზე

ყურადღებით ვაკვირდებით არქიტექტორთა სერთიფიცირების კანონ-პროექტზე მუშაობის პროცესს. გავეცანით თბილისის მერიის და არქიტექტორთა კავშირის მიერ წარმოდგენილ შემოთავაზებებს. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე ვითხოვთ:კომიტეტის მხრიდან უარყოფილი იქნას ქ. თბილისის მერიის წინადადება.სერთიფიცირება განხორციელდეს არა მუნიციპალური, არამედ სახელმწიფო მასშტაბით.სერთიფიკატი გაიცეს სამუშაო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით.ჯგუფის წარმომადგენლებს მიეცეთ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო საბჭოს მუშაობის პროცესში.საინიციატივო ჯგუფი „+1“
gallery images

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის გადასარჩენად!

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის გადასარჩენად!როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, ილიაუნის ბიზნეს სკოლა უქმდება! ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელად და გაუგებარი მიზეზით, ბიზნეს სკოლის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება გაურკვეველი „რეორგანიზაციის“ თაობაზე. ამ ე.წ. რეორგანიზაციის ფარგლებში იქმნება ახალი მიმართულება, „ტექნოლოგიების, განათლების და მენეჯმენტის“ ფაკულტეტი, რომელიც სრულად მიიერთებს ბიზნესის ფაკულტეტს. შესაბამისად ის სკოლა, რომელშიც ჩავაბარეთ და რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში იხვეჭდა სახელს და კარგი აღქმა აქვს როგორც სტუდენტებში, ისე დამსაქმებლებს შორის, უქმდება და ხდება გაუგებარი ფაკულტეტის ნაწილი. ამასთან, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ ამ ახალი პროგრამის აკრედიტაციის საკითხიც სრულიად ბუნდოვანია. ასევე გაურკვეველია ფაკულტეტის შინაარსი და მიმდინარე მობილობის პროცესთან დაკავშირებული დეტალები.ერთი სიტყვით, სკოლა, რომელიც ბოლო დროს დინამიურად ვითარდებოდა და იზრდებოდა, რომელიც ქართულ ბიზნეს სკოლებში ერთ-ერთი გამორჩეული და იმედის მომცემი იყო, დოკუმენტალურად აღარ იარსებებს! კურსდამთავრებულებიც აღარ ჩაითვლებიან ბიზნესის სკოლის სტუდენტებად და ის ფაქტი, რომ ისინი ამ სკოლის სტუდენტები იყვნენ, აღარსად დაფიქსირდება.გარდა ამისა, ზემოთხსენებული „რეორგანიზაციის“ ფარგლებში დეკანის თანამდებობიდან სრულიად მოულოდნელად და გაუგებარი მიზეზით, გაათავისუფლეს გიორგი ქადაგიძე - ადამიანი, რომლის ბიზნესის სკოლის დეკანის პოზიციაზე მოსვლის შემდეგაც, ბიზნესსკოლის სტუდენტებისთვის რადიკალურად უკეთესობისკენ შეიცვალა უკლებლივ ყველაფერი!  გიორგის მოღვაწეობის პერიოდში: უნივერსიტეტმა მოიპოვა მსოფლიო დონის წარმატებული უნივერსიტეტების სასწავლო მასალები, თანამშრომლობა შედგა არაერთ საერთაშორისო უნივერსიტეტთან გაცვლითი პგორამების მიმართულებით, შეიქმნა ახალი სტუნდენტური სივრცეები და ინფრასტრუქტურა,  აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა სტუდენტების სასტიპენდიო პროგრამაზე, რომლის მეშვეობითაც სტუდენტები შეძლებდნენ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას, გაჩნდა სამუშაო პრაქტიკის მიღების შესაძლებლობები, სკოლაში გაჩდენ მაღალი კვალიფიკაციის ლექტორები და აკადემიური პერსონალი, ორგანიზება ეწეოდა მოწვეული ლექტორების გამოსვლებს, ტარდებოდა ჰაკათონები, მნიშვნელოვნად გაიზარდა სწავლების ხარისხი და, რაც ყველაზე მთავარია, თითოულ სტუდენტს გაგვიჩნდა შეგრძნება, რომ ვსწავლობთ ღირსეულ, მაღალი დონის უმაღლესი განათლების დაწესებულებაში და გაგვიჩნდა რეალური დასაქმების პერსპექტივა.აქ მოყვანილი ფაქტების არასრული ჩამონათვალი  სრული დასტურია იმის, რომ ილიაუნის ბიზნესის სკოლა სწორი მიმართულებით ვითარდებოდა და რომ გიორგი ქადაგიძეს გადაყენება დეკანის პოზიციიდან არის გაუმართლებელი. შესაბამისად, ჩვენთვის სრულიად გაუგებარია რამ გამოიწვია საბჭოს უეცარი გადაწყვეტილება გააუქმოს ბიზნეს სკოლა და გაათავისუფლოს გიორგი ქადაგიძე დეკანის პოზიციიდან.ჩვენ, ბიზნეს სკოლის უკლებლივ ყველა სტუდენტი კატეგორიულად ვითხოვთ დაუყონებლივ შეწყდეს ხსენებული რეორგანიზაცია, გიორგი ქადაგიძე დაბრუნდეს დეკანის თანამდებობაზე, ბიზნესის სკოლა შენარჩუნდეს დამოუკიდებელ ერთეულად და მოხდეს ფაკულტეტის, როგორც "ბიზნესის ადმინისტრირების" სახელით აღდგენა. შესაბამისად, საჯაროდ იქნეს შემოთავაზებული რეორგანიზაციის განხილვა. ის, რაც დღეს ბიზნესსკოლაში ხდება, ცდება მხოლოდ მოცემული სკოლის პრობლემას, საფრთხეს უქმნის რა არა მარტო ბიზნესსკოლის, არამედ მთელი უნივერსიტეტის რეპუტაციას და ეჭვ ქვეშ აყენებს უნივერსიტეტის დღევანდელი მმართველობის კომპეტენციას.
gallery images

თანახმა ვარ პრეზიდენტმა შეიწყალოს სანდრო!

ალექსანდრე  ანზორის ძე კაპანაძე (კირპიჩა)  არის ტელერეჟისორი,  20 წელი პატიოსნად ემსახურა საზოგადოებრივ მაუწყებელს სადაც  რეჟისორის პოზიცია ეკავა. მის სახელს არაერთი წარმატებული პროექტი, გადაცემა,  თუ კლიპი უკავშირდება. იგი უკვე 5 წელია სასჯელს იხდის  უსამართლოდ!    ის მხოლოდ ირიბი ბრალდების საფუძველზე დააკავეს.  საქმეში ბევრი უზუსტობის და არასაკმარისი მტკიცებულებებისდა მიუხედავად   260-ე  მუხლის მე-2 "ა" ქვე პუნქტის მიხედვით  მას მისჯილი აქვს 9 წელი 0,962 გრამი კანაფის ფისის გამო...   .   5 წელია ვცდილობთ დავამტკიცოთ რომ სანდრო არა არის  საშიში საზოგადოებისთვის, მას არავისთვის არაფერი დაუშავებია.  ის უნდა იყოს გარეთ,  თავის ოჯახთან და მეგობრებთან, აკეთოს  თავის საქმე და უბრალოდ მიეცეს საშუალება თავისი წვლილი შეიტანოს საზოგადოების განვითარებაში. 5 წლიანი უსამართლო პატიმრობის შემდეგ  ვერ შევეგუებით კიდევ 4 წელი გაატაროს სანდრომ ციხეში!  იქ სადაც მისი ადგილი არაა!  ჰაერი სანდროს! თავისუფლება სადროს! 
gallery images

გაუქმდეს მე-12 კლასის საატესტატო გამოცდები!

მოგეხსენებათ განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, წელს გაუქმდება მე-11 კლასის საატესტატო გამოცდები და მომავალი წლიდან უკვე მე-12 კლასის გამოცდებიც, თუმცა წლევანდელ აბიტურიენტებს ჩვეულებრივად მოგვიწევს 4 გამოცდის ჩაბარება. უსამართლობაა ის ფაქტი, რომ გვეუბნებიან თითქოს საატესტატო გამოცდები არ არის ეფექტური საშუალება რეალური ცოდნის შესამოწმებლად, თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ წელს მაინც გვიწევს 4 გამოცის ჩაბარება. ვფიქრობ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მე-12 კლასელებს ბევრად რთული წელი გვაქვს წელს და გვეუფლება უსამართლობის გრძნობა. არანაირი შური და ბოღმა, უბრალოდ უსამართლოს გრძნობა, რომ ჩვენ ვიჩაგრებით.რათქმაუნდა პეტიცია არ წარმოადგენს არაფრის გარანტიას, თუმცა უბრალოდ დავანახოთ მთავრობას, რომ ჩვენც შეგვიძლია ხმის ამოღება და არ დავუშვებთ უსამართლობას. გაუქმდეს მეთორმეტე კლასის საატესტატო გამოცდებიც!
gallery images

გაუქმდეს საქართველოს განათლების სამინისტროს ახალი რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისათვის რომლებიც სწავლობდნენ საზღვარგარეთ და სურთ საქართველოში სწავლის გაგრძელება.

2019 წლის 8 იანვარს საქართველოს განათლების სამინისტრომ დაამტკიცა წესი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც 1 აკადემიური სემესტრი სწავლობდნენ საზღვარგარეთ, საქართველოს უნივერისიტეტში მობილობის სურვილის შემთხევაში მოუწევთ დამატებით ჩააბარონ უნარების გამოცდა.აღნიშული მოთხოვნა არის ერთ-ერთი ის ბოლო ინციატივა, რითიც სამინისტრო ცდილობს შექმნას ხელოვნური დამაბრკოლებელი გარემოებები საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში სწავლის გაგრძელება.პირველყოვლისა უნდა აღნიშნოს ის ფაქტი, რომ სამინისტროს არ აქვს სიღრმისეულად გააზრებული საქართველოს მოქალაქეთა სრული ოდენობის რამდენი პროცენტი წარმოადგენს ემიგრანტს, რა სახის სირთულეების გავლა უწევთ მათ ამ სტატუსით სხვა ქვეყანაში ყოფნის დროს, ამ ფონზე, მათთვის დამატებითი ბარიერების შექმნა განათლების მიღებისათვის, ვფიქრობ უბრალოდ სათანადოდ არაა გააზრებული.გარდა მორალური პრინციპებისა, მსგავსი ცვლილება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო პაქტს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ (მე-13 მუხ.), ევროპის ქარტიას (მე-10 მუხ.), (იხ. ევროპის საბჭო), ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას (იხ. ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ) №1 დამატებითი ოქმით (მე-2 მუხ.), ასევე ბავშვთა უფლებების კონვენციას (28-ემუხ.), და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტებს, რომლითაც გარანტირებულია განათლების უფლების ხელშეუვალობა და ამ უფლების გამოყენებისას ყველანაირი სახის ჩარევა და დისკრიმინაცია.დისკრიმინაციის ფორმა:·         შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების (N 2119; 03.01.19 წ.) შესაბამისად დისკრიმინაციულ, არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ საქართველოში სწავლის გაგრძელების მსურველები. სტუდენტებს, რომლებსაც ჯერ უნივერსიტეტი არ დაუსრულებიათ, მეტიც, ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ ერთი სემესტრია, რაც სწავლობს, იძულებულია, ორმაგად გართულებულ ფორმატში ჩააბაროს გამოცდა, და რაც მთავარია, ეროვნული გამოცდების ტესტებისგან განსხვავებით, სადაც ე.წ. ბარიერი, ანუ მინიმალური ზღვარი ზოგადი უნარების გამოცდაზე 26%-მდეა,  საქართველოში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის, იგივე საგამოცდო  ტესტისათვის  განისაზღვრა  მაქსიმალური ქულის 50%-ზე  მეტის  (45-დან მინიმუმ 23 ქულა) დაგროვება. ამხელა ზღვარი სცდება ყოველგვარი ვალიდურობის ფარგლებს.·         ბრძანებიდან იკვეთება, რომ გამოცდა ტარდება ან ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის, ან სტუდენტთა საგრანტო გამოცდის სირთულის ფორმატში.·         ხსენებული ბრძანების გამოცემიდან არაოპტიმალურად უმოკლეს დროში - 11 თებერვალს დაინიშნა ზოგადი უნარების გამოცდა, ისე, რომ არ გასაჯაროვდა ტესტების ნიმუშები, რაც სტუდენტს მისცემდა საგამოცდოდ საორიენტაციო მზაობის საშუალებას. გაურკვეველია, რა უშლიდა ხელს ამ ბრძანების უფრო ადრე გამოცემას?! პატივისცემით,მარიკა ლეჟავა
gallery images

დათხოვნილ იქნას საბავშვო ბაღი, სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი, H1N1-ის ეპიდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით

ვინაიდან და რადგანაც, გახშირდა რა, საქართველოში, H1N1-ით გარდაცვალების შემთხვევა, მომატებულია რა, H1N1-ით დაავადებულთა რაოდენობა, მივიჩნევ, რომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, პრევენციის სახით, უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, სასწავლო დაწესებულებების დროებითი დათხოვნის შესახებ, ვინაიდან, დამეთანხმებით, საბავშვო ბაღები, სკოლები თუ უმაღლესი სასწავლებლები, ყოველდღიურად, ათასობით ინდივიდის თავშეყრის ადგილი ხდება, სადაც ნებსით თუ უნებლიეთ, გვიწევს ახლო კონტაქტი ადამიანებთან, რამაც შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ვირუსის გავრცელებას, რომელსაც შეიძლება, ნებისმიერი ჩვენთაგანი, შეუცნობლად ვატარებდეთ. ამასთანავე, ქვეყანაში არსებობს იმ მედიკამენტის დეფიციტი, რომელმაც უნდა შეძლოს ვირუსთან გამკლავება და თუ არსებობს სააფთიაქო ქსელში, იყიდება მაღალი ღირებულებით. დამეთანხმებით, დღევანდელი მატერიალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რთულია იმ მედიკამენტის შეძენა, რომლის ღირებულებაც 100 ლარს აღწევს. შესაბამისად, მოგმართავთ თხოვნით, რომ უმაღლესი პრევენციის სახით, დროებით, დათხოვნილ იქნას ყველა სასწავლო დაწესებულება.  პატივისცემით, გიორგი ქოქიაშვილი
gallery images

ქ. რუსთავის მერიისადმი მიმართვა რუსთავ-თბილისის სამარშრუტო ავტობუსების დაწესების თაობაზე

რუსთავ-თბილისის მიმართულებით მგზავრთა გადამყვანმა კომპანიამ შპს ,,ინტერ ტრანს"-მა თვითნებურად გააძვირა მომსახურება, უკვე მერამდენედ, ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. საფასური არ შეესაბამება მოსახლეობის ეკონომიკურ მდრომარეობას. სტუდენტებსა და თბილისში მომუშავე ქ. რუსთავის მოქალაქეებს არ აქვთ საშუალება აღნიშნული ღირებულების გადახდის. სატრანსპორტო კომპანია არ ითვალისწინებს მგზავრთა ინტერესებს. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მივმართავთ ქ. რუსთავის მერიას და ვითხოვთ, რომ გამოიყოს ქალაქის ბიუჯეტიდან თანხები, გამოცხადდეს ტენდერი, შეიძინონ ავტობუსები, რომლებიც მოემსახურება მოსახლეობას ადეკვატურ ფასებში და მისცემს მას საშუალებას, რომ გადაადგილდეს დედაქალაქის მიმართულებით უპრობლემოდ და შეუფერხებლად. 
gallery images

პარლამენტისგან მოვითხოვთ შეიქმნას თემირლანის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისია!

უკვე ერთი წელი გავიდა პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ, რასაც მოჰყვა ჩვენი თანატოლის, 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის მოსპობა.  სუს-ის მიერ საკუთარ ლოგინში მწოლიარე ახალგაზრდის მკვლელობა, ჩვენთვის და ასევე დანარჩენი საზოგადოებისთვის ძალიან მძიმე გამოცდილება გახდა, რომელმაც ძალიან კარგად დაგვანახა პანკისის ხეობაში უსაფრთხოების პოლიტიკის სისასტიკე და არაადამიანური შედეგები!განცდა იმისა, რომ ჩვენ დაცულები არ ვართ და ჩვენი სიცოცხლე ნაკლებად შეიძლება ფასობდეს ჩვენს სახელმწიფოში ისედაც გვქონდა, თუმცა ახლა უფრო გაძლიერდა.   განცდა, რომ სახელმწიფო ასეთივე სისასტიკით შეიძლება მოგვექცეს ნებისმიერ ჩვენთაგანს და შემდეგ ამაზე პასუხს არავინ აგებს, დღემდე არ გვშორდება. თუ თემირლანი კონკრეტულ ადამიანებთან ყოფითი ურთიერთობების გამო ტერორისტად გამოაცხადა სუს-მა და სხვა სახელმწიფო ორგანოები ელემენტარულ ინტერესსაც კი არ იჩენენ ამ საქმეზე სიმართლის დასადგენად, ასეთ ტერორისტად ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება გამოაცხადონ, როდესაც ეს მათ პოლიტიკურ ინტერესებს დასჭირდებათ. ამ უსამართლო პოლიტიკაში სრულიად დაუცველები და უუფლებოები ვრჩებით.ერთი წელი გავიდა და სახელმწიფოს მიერ ამ საქმეში არცერთი დამნაშავე არ არის გამოვლენილი, არავინ არ დასჯილა, თითქოს მათთვის თემირლან მაჩალიკაშვილის სიკვდილი უბრალოდ სტატისტიკაა. ა  თემირლანთან დაკავშირებულ ყველა კითხვას ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან უსუსურად არიდებენ თავს და ცდილობენ ეს მისთვის ტერორისტის შერქმევით გაამართლონ, არა და ჩვენთვის ეს იმის დადასტურებაა, რომ ისინი არც კი ინტერესდებიან ამ საქმით. ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ეს საქმე მის იმიჯს შელახავს, თუმცა ამ საქმის გამოძიებით ეს პირიქით მოხდებოდა და შექმნიდა ძალიან კარგ პრეცენდენტს. დაანახებდა პანკისის ხეობის მცხოვრებლებს, რომ მათი სიცოცხლეც სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია. ახლა კი  გვაწუხებს კითხვები, თუ რატომ მოხდა ეს, რატომ არის ჩვენი სიცოცხლე უმნიშვნელო? რატომ უნდა ვიყოთ ნაკლებად დაცულები? რატომ არ ვართ სამართლიანობის ღირსები? რატომ მიგვიჩნევენ არასრულფასოვან მოქალაქეებად მთავრობაში?! მსგავსი კითხვები პანკისში ყველა შეკრების ადგილებში შეგხვდებათ და ამაზე პასუხის ძიებაში დღემდე ვართ, ზოგს დღემდე იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ეჭვები არ იქნება მართალი, მაგრამ დიდი ალბათობით ჩვენ ვცდებით. უკვე ერთი წელი გავიდა, თემირლანის მამა, მთელი მისი ოჯახი იბრძვის, იბრძვის სამართლებრივი გზით, მათ ეს გზა აირჩიეს და სწორადაც მოიქცნენ. თუმცა ხელისუფლებამ ამის მნიშვნელობა არც კი გაიზიარა და არაღიარების, გულგრილობის სიცარიელეში დატოვა ოჯახი და ასევე მთელი ხეობა.თემირლანის საქმეზე სამართლიანობის დაცვის ყველაზე პირველადი ვალდებულებაც კი არ შეასრულა ხელისუფლებამ. ამ პირობებში, როცა სახელმწიფო ჩვენი უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულებას ვერ ასრულებს, როგორ შეიძლება გვქონდეს იმედი, რომ ის სამართლიანობას, თანასწორობას დაიცავს და ჩვენი განვითარების და კეთილდღობის გარანტორი იქნება?!  ერთი წლის თავზე, როცა ჩვენთის საგამოძიებო ორგანოების უმოქმედობა და ფორმალურობა უკვე თვალსაჩინო გახდა, მივმართავთ პარლამენტს, მიიღოს ყველა ზომა ამ საქმეში დამნაშავე თანამდებობის პირების და სხვა მოხელეების პასუხისმგებლობის შესაფასებლად. ჩვემ დავინახეთ, რომ დავით სარალიძის საქმეზე პარლამენტმა შექმნა საგამოძიებო კომისია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცენდენტი იყო. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თემირლანის  სიცოცხლე გახდეს პარლამენტის მხრიდან აღიარებული და მან როგორც კოლექტიურმა პოლიტიკურმა ორგანომ დაგვანახოს, რომ კანონის უზენაესობა, სამართლიანობა და თანასწორობა ჩვენთვის, ჩვენივე სახელმწიფოში ბოლომდე არ არის გაუქმებული.ჩვენ განმეორებით და კიდევ ერთხელ ასევე მივმართავთ პროკურატურას დროულად და სამართლიანად გამოიძიოს თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმე და დასაჯოს სუს-ის ის თანამდებობის პირები და მოხელეები, რომლებმაც დაგეგმეს და ჩაატარეს საბედისწერო და გამორჩეულად სასტიკი სპეცოპერაცია ჩვენს ხეობაში.  პროკურასტურას ვთხოვთ სიცოცხლის ხელყოფის საქმის გამოძიებას, სპეცოპრაციის დაგეგმვასა და ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირების, ასევე სროლის განმახორციელებელი პირის დასჯას;პარლამენტის მიერ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა თემირლანის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე და პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების დანაშაულის შეფასებას;
gallery images

საზოგადოების მიმართვა საქართველოს პარლამენტის წევრებს

24 დეკემბერს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 10 კანდიდატი წარუდგინა. მართლმსაჯულების სისტემისთვის ეს გადამწყვეტი ეტაპია და ამ პროცესში პარლამენტის წევრების მიერ დაშვებული ნებისმიერი შეცდომა, შეიძლება გამოუსწორებელი აღმოჩნდეს სასამართლოსთვის, რომელიც სახელმწიფოში სამართლიანობის, თანასწორობის და თავისუფლების დაცვის გარანტიაა.საზოგადოებას ცხადად ახსოვს, წლების განმავლობაში, პოლიტიზებული, ძალაუფლებრივი ჯგუფების კონტროლს დაქვემდებარებული სასამართლოს არსებობა. ქვეყანა უსამართლო მართლმსაჯულების მძიმე სოციალურ და პოლიტიკურ შედეგებს დღემდე იმკის.წარმოუდგენელია, რომ დღესაც კი, უმაღლეს სასამართლო ინსტანციაში, უვადოდ დანიშვნის სურვილი იმ მოსამართლეებს აქვთ, რომლებიც სწორედ ასეთი სისტემის ჩამოყალიბების და შენარჩუნების საფუძვლებს ქმნიდნენ. მოსამართლეები, რომლებიც სამართლიანობის იდეის, ღირსებისა და ფუნდამენტური უფლებების უგულებელყოფით იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი არათუ რჩება სასამართლო სისტემაში, არამედ ახერხებს საკუთარი გავლენებით, განსაზღვროს სასამართლოს მომავალი. მათ მოახერხეს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება და მორგება ახალ პოლიტიკურ რეალობასთან.მოსამართლეთა ამ ჯგუფის ამბიცია და გავლენები, სწორედ მოქმედი პოლიტიკური ელიტის და თანამდებობის პირების მხარდაჭერით და წახალისებით არსებობს. დღეს, როდესაც მოსამართლეთა ვიწრო ჯგუფმა კონსტიტუციისა და კანონების საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ მორგება გადაწყვიტა, უნდა გვახსოვდეს, რომ მათ ამის შესაძლებლობა სწორედ პარლამენტის უმოქმედობამ მისცა. პარლამენტმა, რომელმაც კანონით არ შეზღუდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თვითნებობა, იზიარებს პასუხისმგებლობას შემქნილ ვითარებაზე.იმედი გვაქვს აცნობიერებთ, რომ დამოუკიდებელი და სამართლიანი  სასამართლოს გარეშე ამ ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარება, ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, შეუძლებელი იქნება. ჩვენი საზოგადოება ელის და იმსახურებს სასამართლოს ძირეულ რეფორმას და არ დაუშვებს, რომ კრიტიკულ მომენტში, გავლენიანმა ჯგუფებმა სასამართლოს დამორჩილება შეუქცევადი გახადონ.ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, მოგმართავთ პარლამენტის წევრებს, იმოქმედოთ კონსტიტუციის, ამ ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით. თქვენს პოზიციას შეუძლია სამართლიანი მართლმსაჯულების იდეას მისცეს კიდევ ერთი შანსი, ან დაასრულოს დამოუკიდებელ სასამართლოზე ოცნება.   მოგმართავთ, გამოიჩინოთ საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და უარი თქვათ უზენაეს სასამართლოში წარმოდგენილი კანდიდატების არჩევაზე.