საკონტაქტო ინფორმაცია
გამოცხადდეს შიდა მობილობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე

საჭიროა 1077 ხელმოწერა

923
2000
ადრესატი:
  • თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოცხადდეს შიდა მობილობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  არადამაჯერებელი არგუმენტების ხარჯზე, უარს აცხადებს გახსნას შიდა მობილობა იურიდიულ ფაკულტეტზე. მათ მიერ არასწორად გადაგმულ ნაბიჯებს კი ჩვენ, სტუდენტები ვეწირებით. ამიტომ თავს უფლებას ვაძლევთ და ვითხოვთ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა- როგორც სტუდენტებზე ორიენტირებულმა დაწესებულებამ, გამოყოს გარკვეული რესურსი, რათა ჩვენი შესაძლებლობები მოვახმაროთ იმ პროფესიას, სადაც საკუთარ მომავალს ვხედავთ. 
  ზემო აღნიშნული საკითხის განსახორციელებლად კი თითოეული თქვენგანის დახმარება გვჭირდება,რათა ერთიანი ძალებით მივაღწიოთ სასურველ შედეგს.