საკონტაქტო ინფორმაცია
გადავადდეს მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 1 წლით

დასრულებული

1348
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • ფინანსთა სამინისტრო

გადავადდეს მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 1 წლით

მოგეხსენებათ,რომ ქვეყანაში ამოქმედებულია რეგულაცია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის მიერ, რომელიც კომპანიებს ავალდებულებს 2021 წლის 1-ელ ოქტომბრამდე წარადგინონ 2018-2020 წლის შესაბამისი კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგება. ეს რეგულაცია ვრცელდება მე-4 კატეგორიის საწარმოებზეც.

 მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება ერთხეულ უკვე იქნა გადავადებული 2019 წელს,თუმცა ამის შემდგომ,2020 წლის დასაწყისში მოგეხსენებათ,რომ ქვეყანა მოიცვა მსოფლიო კოვიდპანდემიამ.ამან გამოიწვია ის,რომ დასაწყისისათვის ჩაიკეტა და დაიხურა ბევრი ბიზნესი,შემდგომში,ნაწილი იმ ბიზნესისა,რომელიც თავისი მონაცემებით მე-4 კატეგორიის საწარმოში გადიოდნენ,ან ვეღარ აღადგინეს ასე ადვილად თავიანთი საქმიანობა,ან აღდგენის შემთხვევაში უმეტესობას მოუწია კადრების შემცირება.

ამას გარდა,ეს ეპიდემია შეეხო თითქმის ყველა ოჯახს,ზოგმა მოქალაქემ საკუთარ ჯანმრთელობის ხარჯზე გამოსცადა იგი , ზოგი ვერც გაუმკლავდა მას. ბოლო თვეების მონაცემებით,ვხედავთ თუ როგორ გაზრდილია სიკვდილიანობა. მოგეხსენებათ,ეს რამდენად დამთრგუნველად მოქმედებს მთელ საზოგადოებაზე. ბუღალტრები და ფინანსური  გაყოფილების წარმომადგენლებიც ამ საზოგადოების წევრები გახლავართ,რომელთაც ზოგმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე გამოვცადეთ ამ ვერაგი ვირუსის მოქმედება,რითაც აბსოლუტურად დაგვიქვეითდა შრომისუნარიანობა და დღემდე ვებრძვით პოსტკოვიდურ მდგომარეობას,ზოგმა დავკარგეთ ახლობლები,ნაცნობები,კოლეგები.

ბიზნესის მეპატრონეები ვეღარ არიან იმდენად გადახდისუნარიანები,რომ დაეფინანსებინათ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სხვადასხვა უწყებების მიერ შეთავაზებული ტრენინგები.იყო რამდენიმე უფასო კურსიც,თუმცა იქ საკმაოდ შეზღუდული იყო დამსწრეთა რაოდენობა,ან იმ პერიოდში ბევრი ბუღალტერი კოვიდს ებრძოდა.

საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ,რომ მთავრობის მიერ გადავადებული 2 წელი ბიზნესისთვის ახალ,უცნობ და მომაკვდინებელ პანდემიასთან ადაპტირების,მორგების და ყველაზე მთავარი ფიზიკური გადარჩენის პერიოდი იყო, ზოგი ვერ ფიზიკურად ვერ გაუმკლავდა ამ გამოწვევას და ვერც ბიზნესი გადაარჩინა.

ამ სისტუაციის გამო,საწარმოების უმეტესი ნაწილი ონლაინ მუშაობაზე გადავიდა.ზოგმა ბიზნესმა ვეღარ შეძლო ბუღალტრული პროგრამების ყოველთვიური მომსახურების გადახდა და ბუღალტრებს მოუწიათ საკუთარი ძალებით,სხვადასხვა ცხრილებში ეწარმეობინათ აღიცხვა.ასევე გასათვალისწინებელია ისიც,რომ საქართველოს მასშტაბით,სხვადასხვა რეგიონებში,უფრო მეტად გართულებულია ბუღალტრული აღრიცხვიანობის წარმოება ბუღალტრული პროგრამებით,რადგან იქ ემატებათ ინტერნეტის,კომპიუტერებისა და სხვა საჭირო საშუალებების არარსებობა.

ა.წ.1 ოქტომბრამდე წარსადგენი ფინანსური ანგარიშგება კი საკმაოდ მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალურ ფორმებში გადატანას მოითხოვს,რომელიც თავის მხრივ სანქცირებულია თანმდევი ფულადი პასუხისმგებლობით.

გამომდინარე აქედან,მე-4 კატეგოირიის საწარმოებისთვის მოვითხოვთ კიდევ ერთი წლით,2023 წლის 1 ოქტომბრამდე იქნეს გადავადებული ამგვარი ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება.ეს პერიოდი თავის მხრივ საკმაოდ დაეხმარება ბიზნესს,როგორმე ჯერ წამოდგეს ფეხზე და შემდგომში უზრუნველყოს ფინანსური ანგარიშგებისათვის ჯეროვანი მომზადება. საუბარია მე-4 კატეგორიის საწარმოებზე,რომლებსაც უმეტეს შემთხვევაში მცირე ზომის მარკეტები,მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიები,საცხობები და ა. შ. იმგვარი ტიპის საწარმოები წარმოადგენენ,რომლებისთვისაც კიდევ დამატებითი რაიმე ხარჯი,ან თუნდაც დამატებითი ჯარიმის გადახდა ნიშნავს,რომ მან საბოლოოდ უნდა გააჩეროს საქმიანობა,რაც თავის მხრივ,არ უნდა იყოს ქვეყნისთვის მომგებიანი.

გარდა ამისა,მე-4 კატეგორიის საწარმოებშიც უნდა დადგინდეს რაღაც ზღვარი მისი ყოველთვიური ბრუნვიდან გამომდინარე,ვინაიდან მცირე ბრუნვის მქონე საწარმოების( თვეში  7000 ლარამდე) ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა ან ნებაყოფლობითი უნდა გახდეს,ან საერთოდ მოეხსნათ ეს ვალდებულება.დაბალი ბრუნვიდან გამომდინარე,საწარმოს აღარ აქვს ფინანსური რესურსი ახა-ახალი კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად აიყვანონ ახალი კადრები შრომის სპეციალისტის,აუდიტორის და ა.შ.

გამომდინარე ზემოთჩამოთვლილი გარემობებიდან,მოვითხოვთ გათვალისწინებული იქნას ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის თანმხლები გამოწვევები და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის 1 წლით გადადებული იქნას ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება.