საკონტაქტო ინფორმაცია
დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში

საჭიროა 4957 ხელმოწერა

43
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში

დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში, ვინაიდან მოსწავლეთა და სტუდენთა უმეტესობა შორს დგას იმ აზრისგან, რომ ონლაინ გაკვეთილებსა და ლექციებს რაიმე ღირებული შედეგი აქვს. 

გვესმის, რამდენად რთული სიტუაციაა ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ქვეყანაში, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ, აწ უკვე მესამე სასწავლო წლის მსგავ ვითარებაში თუნდაც დაწყება არასწორი ნაბიჯია როგორც ამჟამინდელი, ისე სამომავლო პერსპექტივებისთვის. 

 


მესამე წელია სწავლას არარეალურად რთულ სიტუაციაში ვიწყებთ, აუდიტორიის გარეთ, ჰოდა, ამით შეწუხებული მე, სხვა თუ არაფერი, ვცდი და ვინმეს ხმას მაინც მივაწვდენ.  განათლების მიღება მინდა უბრალოდ, ნორმალურ გარემოში, მეტი არაფერი ♥️  

ვრცლად