საკონტაქტო ინფორმაცია
ავკრძალოთ საქართველოში კომპანია "Facebook-ის" კუთვნილი საიტებით(instagram.com facebook.com whatsapp.com და ასე შემდეგ) სარგებლობა

საჭიროა 997 ხელმოწერა

3
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

ავკრძალოთ საქართველოში კომპანია "Facebook-ის" კუთვნილი საიტებით(instagram.com facebook.com whatsapp.com და ასე შემდეგ) სარგებლობა

ავკრძალოთ საქართველოში კომპანია "Facebook-ის" კუთვნილი საიტებით(instagram.com facebook.com whatsapp.com და ასე შემდეგ) სარგებლობა