საკონტაქტო ინფორმაცია
დაიწიოს ბარიერი ქიმიის ეროვნულ გამოცდაში

დასრულებული

1350
1000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაიწიოს ბარიერი ქიმიის ეროვნულ გამოცდაში

ვინაიდან და რადგანაც 2020 წლის ქიმიის ეროვნულ გამოცდაში აბიტურიენტთა უმრავლესობამ ვერ გადალახა ზღვარი ამ შედეგზე გავლენა იქონია პანდემიმაც, ვინაიდან აბიტურიენტთა ნაწილმა ვეღარ მოახერხა შესაბამისად მომზადება ტესტიც არ იყო მარტივი, ამიტომ გთხოვთ ბარიერის დაწევას.