საკონტაქტო ინფორმაცია
კომუნალური გადასახადები

საჭიროა 982 ხელმოწერა

18
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

კომუნალური გადასახადები

ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის ნორმალიზებამდე და ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებამდე, ვიდრე ხალხი არ შეძლებს დაუბრუნდეს სამსახურებს და მიიღებს ანაზღაურებას, შეჩერდეს კომუნალური გადასახების გამო ელექტროენერგიისა და გაზის გათიშვის პროცედურები დავალიანების გამო.