საკონტაქტო ინფორმაცია
საშემოსავლო გადასახადის გაუქმება მრავალშვილიანთათვის

საჭიროა 99771 ხელმოწერა

229
100000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

საშემოსავლო გადასახადის გაუქმება მრავალშვილიანთათვის

საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემის მოსაგვარებლად, მეტი აქტივობაა საჭირო! პრობლემა უდაოდ დიდია! ოჯახს რომელსაც ჰყავს ბევრი შვილი , ყველაზე სწორი და მართებული ,,დახმარება" გახლავთ- მშრომელ ადამიანს, მითუმეტეს როცა ის სახელმწიფოსაგან არავითარ სოც.დახმარებას არ იღებს,საშემოსავლო გადასახადი გაუნეხევრდეს,ან შვილთა რაოდენობის მიხედვით სრულიად გაუუქმდეს! სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოდ ერის გამრავლებას,ეს გზა კი სულაც არ ქმნის მოქალაქის,მშობლის, გაზარმაცებისა და უქმად სოციალურის მიღების პირობას!