საკონტაქტო ინფორმაცია
ბანკების მიერ დაწესდეს საშეღავათო პერიოდი დოლარში აღებულ სესხებზე სიტუაციის ნორმალიზაციამდე

საჭიროა 9970 ხელმოწერა

30
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

ბანკების მიერ დაწესდეს საშეღავათო პერიოდი დოლარში აღებულ სესხებზე სიტუაციის ნორმალიზაციამდე

ლარის კურსის კატასტროფული ვარდნის გამო მოსახლეობის დიდ ნაწილა, რომლებსაც საბანკო სესხი დოლარში ქონდა აღებული ფაქტიურად შემოსავალზე მეტის გადახდა უწევს პროცენტის დასაფარად. საჭიროა საბანკო სექტორმა გამოიჩინოს კეთილი ნება და დაუშვას საშეღავათო პერიოდი მინიმუმ სამი თვის ვადით, რომ ხალხმა შეძლოს სული მოითქვას და დამატებითი წყაროები გამონახოს ვალდებულების შესასრულებლად.