საკონტაქტო ინფორმაცია
დაისაჯოს სისხლის სამართლის კოდექსით ის პირები, რომლებმაც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მიანიჭა აკრედიტაცია

საჭიროა 4995 ხელმოწერა

5
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაისაჯოს სისხლის სამართლის კოდექსით ის პირები, რომლებმაც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მიანიჭა აკრედიტაცია

დაისაჯოს სისხლის სამართლის კოდექსით ის პირები, რომლებმაც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მიანიჭა აკრედიტაცია