საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

თბილისელების მოთხოვნა პატრულს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს : ვითხოვთ, მიიღოთ ყველა საჭირო ზომა იმისათვის, რომ მძღოლებმა ისწავლონ "ზ…