საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დააკმაყოფილეთ ყველა მაყურებლის გემოვნება

მოვითხოვთ ტელევიზიაში შემცირდეს სერიალების რაოდენობა, გასაკუთრებით ინდურის.დაემატოს ეთერს შემეცნებით…