საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გადავარჩინოთ ხევი დაცლისგან!

მოგახსენებთ, რომ 2011 წლიდან ყაზბეგის რაიონში დაიწყო სხვადასხვა ენერგეტიკული პროექტის განხორციელება,…