საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

„ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ მიერ დაზარალებული მენაშენეების პეტიცია

პეტიცია   ჩვენ, ხელის მომწერნი, წარმოვადგენთ ქართული სამშენებლო კომპანიის „ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ მიერ…