საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ვთხოვთ ბატონ ერეკლე ასტახიშვილს პრეზენტაციის გადატანას

თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პირველკურსელების სახლით, გთხოვთ, გადაგვიტანოთ პრეზენტაცია …