საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ჩამოვაშოროთ საქართველოს ბანკი "სტუდენტურ ბარათს"

მეგობრებო, რადგან საქართველოს ბანკი ვერ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას და საერთოდ გაუმართავად მუშაობ…