საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საქართველოს უნივერსიტეტს !

საქართველოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას ! მოგმართავთ , საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები, პრობლე…