საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

მიწების გაყიდვის აკრძალვა უცხოელებზე

აიკრძალოს მიწების გაყიდვა უცხოელებზე ეს სიკეთეს არ მოუტანს ქვეყანას,ქართველ გლეხს მიეცით საშუალება რ…