საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პრობლემის მოგვარება

სახელმწიფოს მიერ შიდა ვალად აღიარებული კოოპერატიული ბინათმშენებლობითდაზარალებული მოსახლეობისთვის ვალ…