საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ბიოლოგიის მაგისტრებს მოგვეცეს რეზიდენტურაში ჩაბარების უფლება ( მოდულით: ლაბორატორიული მედიცინა )

დღეის მდგომარეობით, ლაბორატორიაში დასაქმების მსურველს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სახელმწიფო სერტიფიკატ…