საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დაწესდეს შეზღუდვები პიროტექნიკის საშუალებების რეალიზაციასა და გამოყენებაზე!

სამწუხაროდ, საქართველოში კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს შემოტანილი პიროტექნიკის რაოდენობა, მათზე შეუზღ…

დაისაჯოს ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის ჩამდენი პირი

2017 წლის 14 მაისს ინტერნეტ სივრცეში, კერძოდ ცხოველთა უფლებების კომიტეტის ჯგუფში გავცელდა ცხოველების…