საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ნარკოლიბერალიზაციის კანონპროექტი

საქართველოს პარლამენტს!საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს!ბატონო პარლამენტ…