საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დაინერგოს სკოლებში ელემენტარული ლოგიკის სწავლება!

•   რა არის ლოგიკა.ლოგიკის, როგორც მეცნიერების, საყოველთაოდ აღიარებული, შეთანხმებული განმარტება არ ა…