საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

აღდგეს სამტრედიის ბალნეოლოგიური კურორტის ფუნქციონირება

სამტრედიაში არსებული თერმო–მინერალური წყალი გამოყენებული იქნას სამკურნალო გამაჯანსაღებელი მიზნებისთვ…