საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესი

ცვლილება შევიდეს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი 64-ში, კერძოდ, დღეის მდგომარეობ…