საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

COVID 19 პრევენციისთვის

1. დაუბეგრავი მინიმუმი, დაუბრუნდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ყველა იმ პირ…