საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

სუფთა ჰაერი რუსთავს

სუფთა ჰაერი რუსთავს! ქალაქ რუსთავში ფუნქციონრებს  რამდენიმე საწარმო, რომელთა "დამსახურებით" ქალაქში …