საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

სტოპ რუსეთი

   შეწყდეს   ან   მკაცრად გაკონტროლდეს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების უვიზო შემოდინება საქართველოში…