საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური (საქართველო გადავიდეს მხოლოდ საკონტრაქტო ჯარზე)

სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის თანამედროვე მონობის სახეობა. არავის აქვს უფლება დაავალდებულოს თა…