საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გახდეს ყველა სკოლაში რუსული ენა არასავალდებულო საგანი

დღემდე საქართველოს ბევრ სკოლაში რუსული ენის სწავლება სავალდებულოა და სკოლის მოსწავლეებს არ ეძლევათ ა…