საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

უსამართლოდ შეფასებული ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი

ყველაზე რთულად და დაუნდობლად გასწორდა ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი, ამ ვარიანტში პროცენტულად უფრო მეტი…