საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

უმაღლეს/პროფესიული სასწავლებლებში, კერძო/საჯარო სამსახურებში პირველადი დახმარების შემსწავლელი საბაზისო კურსი

ჩვენ რთულსა და დაძაბულ ეპოქაში ვცხოვრობთ. ტექნიკურმა პროგრესმა ბევრი თავსატეხი გაუჩინა კაცობრიობას…