საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ცვლილებები მასწავლებლის პროფესიაში შესასვლელად

იმ პირებს, რომლებსაც   უმაღლესი სასწავლებლის   დიპლომით მინიჭებული აქვთ პედაგოგის კვალიფიკაცია  და  …