საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

სუპერმარკეტებში დარეგულირდეს შრომის პირობები

ჩვენ ხშირად ვხედავთ სუპერმარკეტებში დასაქმებულ პერსონალს, რომელთაც ბეიჯზე აწერიათ პოზიცია ''მოლარე-…