საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გადავიდეს საქართველო საკუთარი პროდუქციის წარმოებასა და მოხმარებაზე, დამუშავდეს უფუნქციო მიწები.

საქართველო განვითარებადი ქვეყანაა, მიუხედავად ამისა ქვაყანაში ჯერ კიდევ უამრავი პრობლემაა, რომელსაც …