საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

უკრაინაში მებრძოლი ქართველების მოქალაქეობის დასაცავად

საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განცხადეს, რომ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლე…