საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

უცხო ქვეყნებიდან აიკრძალოს ქართული მედიისა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

 ჩვენი მოთხოვნაა, რომ აიკრძალოს უცხო ქვეყნებიდან პოლიტიკური პარტიების და ტელევიზიების დაფინანსება