საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გადამზადდნენ პედიატრები მოქმედი გაიდლაინი/პროტოკოლით

გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის თანახმად, ბავშვს აქვს: სიცოცხლისა და ჯანსაღი განვითარების უფლება…