საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

არა 2 მაისს აუდიტორიებში

 მოგეხსენებათ სასწავლო პროცესის განახლება იგეგმება 2 მაისს,სააუდიტორიო სივრცეში. ქვეყანაში და არა მხ…