საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ლევან ბერძენიშვილს აეკრძალოს სტუდენტებთან კომუნიკაცია, საგანმანათლებლო კუთხით!

* ანტიქართული განწყოებისა და ქვეყნის საწინააღმდეგო, არაპატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება * ისტორიის…