საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ცირკის ტერიტორიაზე პრევენციის მიზნით საპატრულო პოლიციის მეთვალყურეობას უსაფრთხოებაზე პრევენციის მიზნით

ცირკის ტერიტორია განთქმულია თავისი კრიმინალური რეპუტაციით და ამიტომაც ვითხოვთ ქ.თბილისის საპატრულო დ…