საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

არქიტექტორები სერტიფიცირების ანტიევროპული წესის წინააღმდეგ!

არქიტექტურულ-სამშენებლო დარგში მოღვაწე პირების მუდმივი პროფესიული განათლების სისტემისა და სერტიფიცირ…