საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

აიკრძალოს საქართველოს ტერიტორიაზე უძრავი ქონებისა და მიწების შესყიდვა უცხოელი მოქალაქეებისათვის

გახსოვდეთ, ციხე შიგნიდან ტყდება! თუკი "ციხეს" ავავსებთ სხვა ეროვნების ხალხით, შემდგომში მათივე ქვეყნ…