საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ხმაურიანი გადაადგილება ქალაქში

მოვითხოვთ ქალაქში აიკრძალოს სპორტული და ხმაურიანი ტრანსპორტით გადაადგილება

წყლის პრობლემის მოგვარება

ვითხოვთ რუსთავში წყლის პრობლემის მოგვარებას