საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გასაჯაროვდეს ლუდომანთა რეესტრი

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ირღვევა ხელშეკრულებები.... ინგრევა ოჯახები.... ხდება სუიციდი, მკვლელობა, სხეულ…