საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ვაკის გადასარჩენად

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აპირებს სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ქონ…