საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

5 იანვარს მიენიჭოს დიდგოჭობის სახელი და გამოცხადდეს უქმე დღედ

ჩვენი მიზანია 5 იანვარი გამოვაცხადოთ უქმე დღედ, რათა მომავალი წლიდან, ყოველ 5 იანვარს თავისფულად დავ…