საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დაწესდეს საჯარო სკოლებში სასკოლო უნიფორმების ტარება

მოაწერეთ ხელი პეტიციას თუ გსურთ, რომ საჯარო სკოლებში დაინიშნოს უნიფორმები. - საქართველო განვითარებად…