საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

თბილისის მეტროს გაფართოება

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა საცობები და მოუწესრიგებელი საზოგადებრი…