საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

შეიქმნას მშენებლობის მაკონტროლებელი ორგანო

უკვე რამდენიმე ათეული წელია საქართველოში არ არსებობს მშენებლობის ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანო, რაც…